Banner


בית בנימי
ני – המרכז לקרמיקה עכשווית

ע"ש יששכר ויהודית בנימיני

בית בנימיני הוקם על מנת לקדם את האמנות והעיצוב הקרמי ולהוות בית פעיל ותוסס לקהילה המקצועית ולקהל הרחב. בית בנימיני מעצב את השיח בהיבטים השונים של תחום הקרמיקה והרחבת גבולותיו,בהקשר הרחב של התרבות החומרית.

בית בנימיני מציע שורה של קורסים וסדנאות בתחום הקרמיקה, הקדרות והפיסול, מציג תערוכות קרמיקה ייחודיות ומהווה את הבית של הקרמיקה הישראלית, בלב אזור האמנות העכשווית בתל אביב. בואו ללמוד קרמיקה במקום היחיד שמשלב ידע מעשי ותיאורטי בתחום הקרמיקה ולקבל השראה מהאווירה המיוחדת של מרכז המוקדש כולו לקרמיקה.

// קדרות

// סדנאות קרמיקה

// לימודי פיסול

// שוברי מתנה לסדנאות קרמיקה

// תערוכות

// אירועים