של מי האדמה הזאת?

אוצר: ערן ארליך

פתיחה: 16/6/2011 נעילה: 27/8/2011

הפתיחה הרשמית של בית בנימיני המרכז לקרמיקה עכשווית תערך ב 16 בחודש מאי 2011 בשעה 19:00 עם פתיחת התערוכה הראשונה שתוצג במרכז: "של מי האדמה הזאת". בתערוכה משתתפים: יואב אדמוני, מיכה אולמן, ציפי איתי, פינה באוש, רותי ביגר, תמרה בן-ארצי, הגר בן-מאיר, אסתר בק, מאיה סלומון, קלאודי קזנובס, גלעד רטמן, שלי שביט, קלוד שמפי, יגאל תומרקין

"של מי האדמה הזאת" היא שאלה לכאורה פרובוקטיבית ובוודאי קונטרברסיאלית, אך למעשה מתחת להדי המאבק ארוך השנים הזה "בינינו לבינם" המבוטא בשאלה הזו, טמונה הסכמה כי האדמה שייכת למישהו. "הם" ו"אנחנו" חולקים הסכמה משותפת על כך שהיחס של האדם לאדמה הוא יחס של בעלות. האומנם אין בנמצא יחס אחר בין אדם לאדמה, בין אדם לעולמו? התערוכה מבקשת להראות כי היחס בין האדם לעולמו אינו חייב לעבור רק דרך המודל של הבעלות וכי קיימת אלטרנטיבה אחרת לחשוב על הקשר לעולם. המודל הנחשף בתערוכה דרך הנגיעות הספציפיות והייחודיות של כל אחת ואחד מהאמנים המשתתפים בה הוא זה שנבקש לכנותו בשם המודל של האמן. במודל זה מתקיים יחס המבוסס על הקשבה של האמן לאפשרויות הגלומות בחומר, יחס שבו האפשרויות של החומר הן שמגדירות את פעולת היוצר ומאידך פעולת היוצר היא ניסיון לחשוף את אותן אפשרויות עצמן ולהעניק להן ערך מטפורי. בתערוכה בחרנו בחומר ובאדמה כנקודת מוצא שהיא סמלית וקונקרטית כאחד, שהרי האדמה אולי יותר מכל חומר אחר טעונה במשמעויות סימבוליות. תחושת השייכות מומרת בתערוכה זו ממקום של בעלות למקום של חוויה והיא הזדמנות והזמנה פתוחה לכל.

ערן ארליך, אוצר התערוכה

back to top