תקציר וידאו שהוקלט במהלך ההדגמה שהעביר Akio Takamori בכיתת האמן בבית בינימיני, דצמבר 25, 2011

Master class demonstration by Akio Takamori, at the Benyamini Center, December 25th, 2011. Tel Aviv, Israel