איזון בתנועה | שמחה אבן חן

מאת: מירי פליישר

בעבודה ספציפית זו אני מרגישה משהו שהוא מעבר לאסתטיקה, התנועה והשליטה הטכנית, האופייניים לעבודותיה של שמחה אבן חן. הפלטה העליונה המעוטרת בוירטואוזיות באמצעות העשן, נחה על הפלטה השחורה-המעושנת שתחתיה וזו בקושי אוחזת בה בטרם תישמט. גובה הנפילה הצפוי איננו רב ואף על פי כן המתח שבין ההישענות להישמטות עדין ופיוטי.

נראה שעבודה זו נוצרה בקונטרפונקט לרוח הכללית של קבוצת היצירות המוצגות בתערוכה. פחות צורה מורכבת ומתנועעת ובמקום זה מתח עדין ומרומז. היצירה הניעה את ליבי לחשש,חרדה וגם לאהבה. תנועה לא ממש מאוזנת… רק הגובה המועט אליו ייפול הנשמט והולך (האיזון?) מרגיע.

אחרי שנים רבות של עבודה על נושא בוריאציות מרהיבות ראוי שתצא אחת כזו מופנמת כמו אנחה.