בשנת 2015 נחנך COCA, Center for Ceramic Art, בגלריה לאמנות בעיר יורק שבצפון אנגליה. שתי הגלריות החדשות במקום מוקדשות ל Studio Pottery אנגלי ומציגות אוספים היסטוריים לצד עבודות עכשוויות ומיצבי חומר.

‏Restating Clay
‏Restating Clay

הכנס Restating Clay התקיים בחודש שעבר ביורק והוא הכנס הראשון המאורגן על ידי COCA במטרה להרחיב ולהעמיק את גבולותיו התיאורטיים של התחום, לבחון את העבר, ההווה והעתיד ולייצר רשת חוקרים ומומחים שיוצרים באופן מעשי ותיאורטי בתחום.

הכנס התחלק לכמה נושאים: הדובר המרכזי בנושא MAKE | PROMOTE | COLLECT היה Garth Clark, חוקר, כותב, אספן, בעל גלריות לשעבר, אוצר, מבקר והעורך הראשי של האתר CFile. קלארק הציג בהרצאתו תפישה עכשווית, חדה ונוקבת על שדה הקרמיקה, על הגמישות הנדרשת מאמנים כיום ועל האתגרים וההזדמנויות העומדים בפניהם.

‏Ceramic Art
‏Ceramic Art

הדוברת המרכזית בנושא INSTIGATE | EDUCATE | NURTURE היתה Jennifer Zwilling, האוצרת הראשית של ה The Clay Studio בפילדלפיה. בהרצאתה הדגישה את חשיבות הההוראה והידע ההיסטורי של קראפט וקרמיקה ואת הצורך להנגיש את הידע לסטודנטים הלומדים את התחום. Zwilling ציינה כי בארצות הברית כיום יש חוסר בהוראת נושאים אלו וטענה כי הפתרון לבעיה יהיה כתיבת ספר נגיש וקריא על התחום.

הדוברת המרכזית בנושאINVETIGATE | REFLECT | EXHIBIT היתה Wendy Gers , אוצרת עצמאית הפועלת בזירה הבין לאומית ועמיתת מחקר באוניברסיטת יוהנסבורג שהציגה את תפיסתה על אוצרות רדיקלית בקרמיקה עכשווית, על החיבורים אותם היא מקיימת בין אמנים, מוסדות וקהילות והציגה כמקרה מבחן לתפיסתה את הסרט שנעשה בישראל בפרויקט Post Colonialism בבית בנימיני בשיתוף האקדמיות בישראל.

הכנס כלל הרצאות ושיחות שנגעו במחשבות עכשוויות על התחום ביצירה, מחקר וכתיבה, בצד הטיפולי ובעבודה עם חומר בקהילות שונות, אוספים ואספנות קרמית, מחשבות על אוצרות, אתגרים העומדים בפני אוצרים ויוצרים בעת הזו, שאלות בדבר עתיד התחום בזמן התפתחות טכנולוגית ודיגיטלית משמעותית, פעילות גלריות ומוסדות אמנות, הדגמות אמן ועוד.

במסגרת הכנס, הציגה שלומית באומן, האוצרת הראשית של בית בנימיני, את המרכז ואת תפיסתה כאוצרת גלריה מחקרית לקרמיקה ולתרבות חומרית והראתה מספר פרויקטים ותערוכות שהתקיימו בגלריה בששת שנות פעילותה.
במקביל לכל הפעילות נפתחו הגלריות לבאי הכנס ונערכו סיורים במקום בהדרכת אמנים וחוקרים שונים.

הכנס Restating Clay פתח בפני משתתפיו את האפשרות להקשיב, לדון ולהתלבט, להתווכח לעיתים, לשאול שאלות ולבקש תשובות בקהילה של חוקרים, אוצרים, מרצים, עיתונאים, אספנים ויוצרים מן התחום. פעילות שכזו מועטה וחסרה במרחב בו אנו פועלות והכנס בתפאורה המופלאה של העיר יורק היווה פתח למחשבות על שדה הקרמיקה ועתידו.