‏Betty Woodman |פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני
‏Betty Woodman |פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני

סביר להניח שמי שזכה לראות בחייו תערוכה של וודמן, לא ישכח את תחושת ההתפעלות מהיצירתיות, האלגנטיות והחופש האמנותי של אמנית הקרמיקה הידועה. סגנונה הייחודי המתבטא בעבודות כמו 'וואזת הכרית' המפורסמת בשנות השבעים ובמיצבים הציוריים הענקיים המתעסקים ב'וואזה' האיקונית, בהם הוא פורסת את עבודותיה לאורך הקירות בתנועה אחידה והרמונית.

וודמן הייתה האמריקאית הראשונה שהצליחה לחדור לפנתיאון של ההגמוניה הגברית נוסח פיטר וולקוס וחבריו, ולהביע את האסתטיקה הנשית שלה באוטנטיות וישירות ללא התנצלויות. הממסד האמריקאי קיבל אותה מהר למדי, מה שהוביל במשך השנים לכ 100- תערוכות יחיד במוזיאונים וגלריות מוכרות לאמנות גבוהה, וליותר מ – 50 רכישות של עבודות על ידי מוזיאונים.

‏Betty Woodman | פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני
‏Betty Woodman | פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני

וודמן פיתחה סיגנון אקלקטי ייחודי, בעבודה בחומר המיועד שריפה נמוכה, של צורת הוואזה האיקונית עשוייה על הגלגל. לאובייקט שירד מהגלגל היא עושה מניפולציה צורנית, ופורסת עליו ציור חופשי בצבעים עזים. היא שואבת השראה מהאמנות הים-תיכונית, הרומאית, האטרוסקית ויוונית כמו המיוליקה, ההדפס היפני והארכיטכטורה מהבארוק. כל אלה היא חקרה לעומק.

עבודותיה עומדות בניגוד לאתוס של ה"טהרנות המודרנית". הן נעות בין עבודת קדרות, פיסול וציור, בין אמנות גבוהה ל"קראפט".
עבודת המיצב שהציגה בתערוכת הרטרוספקטיבית ב2006- במוזיאון המטרופוליטן- "בית של הדרום היא דוגמא מרשימה של התמסרות לקונספט ולהתנסות, תרגיל ווירטואוזי של פירוק בשליטה של אובייקט הוואזה.

‏Betty Woodman | פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני
‏Betty Woodman | פריט מתוך הספר בספרית בית בנימיני