Fix 'n' Gyro

אמנית: הדס רוזנברג-ניר

אוצרת: שלומית באומן

פתיחה: יום חמישי  19/9/2019, בשעה 19:30

שיח גלריה: יום שישי 27/9/2019, בשעה 11:30

נעילה: יום שבת, 2/11/2019, בשעה 14:00

התערוכה היא שילוב של עבודות ישנות וחדשות המסכמות כ-3 עשורים של יצירה של הדס רוזנברג-ניר עם עבודות חדשות שנעשו במיוחד עבור Fix 'n' Gyro. בנוסף, יושק בערב הפתיחה ספר על יצירתה.

הדס רוזנברג-ניר היא אחת מאמניות הקרמיקה הבולטות והייחודיות בישראל. הן בשפה האישית שיצרה והן בהיקף הרחב של גוף היצירה שלה. בולטות זו באה לידי ביטוי בהכרה והערכה הרבה לה היא זוכה הן בשדה האמנות והן בשדה הקרמיקה. ביצירתה מתקיים מתח מובנה בין שיח האמנות לבין השפה הקרמית, באופן בו המפגש בין שני שדות אלו יוצרים התנגשות מבורכת המתיכה בו זמנית מושגים כמו טכנולוגיה ואינטואיציה, תכנון וחוסר שליטה, מסורת ועכשוויות, רוח וחומר – לכדי אמירה מורכבת, פואטית ופוליטית יוצאת דופן.

המונח  Fix 'n' Gyro הנו שיבוש של השם של הכוונות שהיו במטוסי תקיפה ישנים. אחת הכוונות היא "טיפשה" (fix), כלומר קבועה, ואילו השנייה היא "חכמה"(gyro) כלומר מתקנת את הסטייה של הכוונת הראשונה בהתחשב בתנועה, בזמן, במהירות ובמיקום המטוס בחלל5. רוזנברג-ניר יוצרת מתוך כמיהה למעין Fix 'n' Gyro אישי, כזה שיכול לתקן טעות, לתת פרספקטיבה, להוות משענת טכנולוגית, אשליה של מכשיר מדעי היוצר סדר בעולם ומאפשר לחמוק מסחרחורת, מטעות בניווט, מבלבול באוריינטציה, מנפילה או התרסקות.

העבודות החדשות בתערוכה מתכתבות עם תולדות הקרמיקה ותולדות האמנות בעת ובעונה אחת על ידי יצירת פורמטים עגולים ותלת ממדיים שהם ספק משטח עגול עליו עובדים באבניים, ספק קריאת תיגר על הקונווס הריבועי/מלבני. הפורמט העגול – כחור הצצה, או כחור הזעיר דרכו נכנס האור בקמרה אובסקורה והופך את המציאות על ראשה, או כעדשה של המצלמה הלוכדת מציאות בדימוי או כטלסקופ המקרב אותנו לנופים רחוקים – היא מסתכלת על תעתועי הראייה מתוך השלמה ואולי מתוך תשוקה וגעגוע.

ההצגה של התערוכה Fix 'n' Gyro בבית בנימיני הנה סוג של חזרה הביתה, ושל גישור אימננטי בלתי נמנע בין שני השדות בהן רוזנברג-ניר פועלת: האמנות והקרמיקה. זהו אקט של שבירת מחיצות וניתוץ גבולות מסקרן במיוחד, בו פועמת בנקודת זמן זו, האפשרות לטשטוש גבולות, וליצירת שפה מילולית וחומרית חדשה.

back to top