חומרים מתוסכלים

אריאל בלונדר ושירה שובל בשיתוף עם פרופ' ערן שרון, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

התערוכה חומרים מתוסכלים היא פרי שיתוף פעולה בין אריאל בלונדר ושירה שובל (אשר יצרו בעבר במשותף כמה פרויקטים מרתקים) ובין פרופ' ערן שרון ממכון רקח לפיסיקה שבאוניברסיטה העברית. התערוכה חוקרת גישות חדשות לחומרים הנובעות מפיתוח טכנולוגי ותיאורטי וממחישה דרכים חדשות להתייחס לעולם החומרי. במרכז התערוכה מחקר צורני המבוסס על תיאור מתמטי של "חומר מתוסכל" (חומר הנתון למערכת של אילוצים ומניפולציות שונות), באמצעות חיתוכי לייזר של יריעות לטקס. בתערוכה התיאור המתמטי המאפשר תכנון ושליטה ברמת דיוק גבוהה מאוד, מפגש עם חשיבה עיצובית הבוחנת שליטה מול חוסר שליטה, תהליכי עבודה ידניים מול טכנולוגיים, התמקדות על התהליך מול התוצאה ופיתוח שפה חומרית וצורנית ייחודית ופואטית.

back to top