חומרי זהות / תערוכה קבוצתית

פתיחה: חמישי, 10.3.2022, 19:00-22:00

סיור מודרך עם האוצרות: שישי, 29.4.2022, 11:30

נעילה: שבת, 7.5.2022, 14:00

אוצרות: אסתר בק ויעל נובק – לשיח עם האוצרות

משתתפים: אביטל אשד אביטל, אבנר זינגר, אודי צ'רקה, אווה אבידר, אמנון עמוס, אנה כרמי, אפרת אייל, אתל פיסרף, דורי שכטל זנגר, הדס רוזנברג ניר, ורדה יתום,  זהבה אדלסברג, יעל עצמוני, כוכבית בן עזרא גולדנברג, לאה שבס, לורי גולדשטיין, מאירה אונא, מיכל אלון, עירית אבא, פוגי נעים מלול, פליסיטי יעקבי ברנשטיין, רונית ברנגה, רינה קמחי, שמחה אבן חן

תערוכה קבוצתית זו מבקשת להעניק מבט ממוקד על קבוצת יוצרים בחומר קרמי והצצה אל מאחורי הקלעים של יצירתם: למרחבי העבודה, לדפוסי חשיבה, להרגלים, להשראות ולהשפעות ובה בעת מאפשרת פתיחת צוהר לעולמם הפנימי של היוצרים והיכרות אינטימית עם שפתם, יצירתם וזהותם.

למה זהות? זהות היא ההגדרה של עצמנו בתוך השדה בו בחרנו ליצור בתחושה של הכרה ושייכות. התערוכה מתחקה אחר 24 מהבולטים בקהילת היוצרים בחומר בניסיון להגדיר את זהותם היצירתית שהינה ערך נזיל ונקבעת באמצעות דיאלוג מתמשך עם אחרים החולקים עמם את השדה הנבחר.

למה חומר? מתוך בחירה מודעת או 'התגלגלות' מקרית; מינקות או מתוך מהלך רגשי של משיכה, התאהבות והיסחפות לסגולותיו של החומר הרך, הנענה המפתה…

הבניית זהות: של 'קהילה מקצועית' מזוהה אשר בחרה במדיום הקרמי כאמצעי להבעה אמנותית המעניקה במה  ליצירה הממחישה טביעת יד מוכרת בשדה המקומי. בתערוכה משתתפת קבוצת יוצרים אשר השכילו להגיע לכדי גיבוש זהות אמנותית בשפה אישית מוכרת ומזוהה, בעלי היסטוריה מקצועית ויצירה אשר נבנתה על רצף של מחקר ופיתוח בד בבד עם התנסות, עקביות, מיומנות, בשלות  והיכרות לעומק של המדיום.

מאפיינים: שפה חומרית ורסטילית וזהות תרבותית אקלקטית. על אף שהקבוצה מורכבת מיוצרים מקומיים, מיעוטם עוסקים בסוגיות מקומיות רלוונטיות מרביתם מתכתבים עם זרמים בינלאומיים ומשקפים גישה רב תרבותית גלובלית. קבוצת היוצרים מגוונת, ילידי הארץ וכאלה שהגיעו לכאן מארצות אחרות ונושאים עימם את מטענם התרבותי והמסורות של ארצות מוצאם. בין היוצרים נמצא את אלו אשר יצאו לפני שנים רבות למסע לגילוי נפלאות החומר ולעומתם אלו שהשכילו בהצלחה מטאורית קצרת שנים לגבש שפת הבעה מוכרת ומזוהה;  אמנים אשר צמחו מתוך האקדמיות לצד האוטודידקטים  ואלו שהיצירה עבורם היא דרך חיים ממכרת; כל אחד לחוד בשפתו הייחודית וכולם ביחד מרכיבים פסיפס של עולמות תוכן מרתקים ומסקרנים.

ריבוי ושוני מאפיינים את המגמות השונות המשתקפות מתוך העבודות: מגישה מקסימליסטית ועד גישה מינימליסטית ומה שביניהן; איפוק לעומת אקספרסיביות, אמירה קונקרטית לעומת אמירה מופשטת, שליטה לצד משחקיות ושעשוע עתירי דמיון ותעוזה. אחדות מן העבודות נוקטות עמדות ביקורתיות פוליטיות וחברתיות; יש עבודות המושקעות בעמלנות 'קראפטית', יש המהדהדות חומריות ויש המרפררות  מבנים ארכיטקטוניים וממצאים ארכיאולוגיים; מספר עבודות דנות ביחסי הגומלין בין הדו ממד לתלת ממד ובאחרות נבחנים גבולות המדיום ופריצתם. התערוכה ממחישה מבחר עשיר ומגוון של חומר חזותי המייצג כמה מהגישות הרבות הננקטות  בבחירת המדיום החומרי ליצירה.

מבקשות לספר: כאוצרות הבאות מתוך החומר עם היכרות אינטימית רבת שנים של השדה, ההיסטוריה והקולגות, אנו מספרות על החומר המדבר בשפתו של היוצר, שפה המאופיינת ברב לשוניות ולקטנות. גיוון ושונות מייצרים תמונת מצב רבת עניין שהינה סך עבודתם של יוצרים הפועלים באותו המרחב, המקום, הזמן והחומר ומביאים לידי ביטוי מנעד רחב ומגוון של אמירות, התייחסויות, תהליכי עבודה, טכניקות  ויכולות. 

הסיפור נרקם באמצעות ביקורי סטודיו, דיאלוגים מרתקים  וקשר ישיר, הדוק ובלתי אמצעי עם היוצרים. בתערוכה מוצג גוף עבודות רב-גוני ומובחר בזכות החומר, תבונת היוצר, חוכמת  הידיים, ההתמדה, הנחישות, האובססיה… והאהבה.

back to top