Fix 'n' Gyro

אמנית: הדס רוזנברג-ניר

אוצרת: שלומית באומן

פתיחה והשקת ספר: יום חמישי  19/9/2019, בשעה 19:30

שיח גלריה: יום שישי 27/9/2019, בשעה 11:30 / יום שבת 2.11.2019 בשעה 11:30

נעילה: יום שבת 2/11/2019 בשעה 14:00

 הדס רוזנברג-ניר היא אחת מאמניות הקרמיקה הבולטות והייחודיות בישראל. הן בשפה האישית שיצרה והן בהיקף הרחב של גוף היצירה שלה. בולטות זו באה לידי ביטוי בהכרה והערכה הרבה לה היא זוכה הן בשדה האמנות והן בשדה הקרמיקה. ביצירתה מתקיים מתח מובנה בין שיח האמנות לבין השפה הקרמית, באופן בו המפגש בין שני שדות אלו יוצרים התנגשות מבורכת המתיכה בו זמנית מושגים כמו טכנולוגיה ואינטואיציה, תכנון וחוסר שליטה, מסורת ועכשוויות, רוח וחומר – לכדי אמירה מורכבת, פואטית ופוליטית יוצאת דופן. התערוכה Fix 'n' Gyro היא שילוב של עבודות ישנות וחדשות המסכמות מעל 3 עשורים של יצירה. התערוכה מלווה בספר רטרוספקטיבי הסוקר את יצירתה של הדס במהלך השנים, בו משולבים טקסטים של יאיר גרבוז, עודד וולקשטיין, אבישי אייל, שלומית באומן ודליה יפה מרקוביץ'.

המונח Fix 'n' Gyro, הזכור לרוזנברג-ניר מהילדות, הוא כנראה שיבוש שם של פעולת סנכרון הכוונת  במטוסי תקיפה ישנים. אחת הכוונות היא "טיפשה" (fix), כלומר קבועה, ואילו השנייה היא "חכמה"gyro) ) כלומר מתקנת את הסטייה של הכוונת הראשונה בהתחשב בתנועה, בזמן, במהירות ובמיקום המטוס בחלל. התהליך האמנותי של רוזנברג-ניר יוצר שיח פנימי בין הוודאי למשתנה

בין הטעות לתוצאה האמנותית הרצויה. ה-Fix 'n' Gyro, כמעין מנטרה פנימית, יכול לתקן טעות, לתת פרספקטיבה, להוות משענת טכנולוגית, אשליה של מכשיר מדעי היוצר סדר בעולם ומאפשר לחמוק מסחרחורת, מטעות בניווט, מבלבול באוריינטציה, מנפילה או התרסקות.

זאת ועוד, העבודה בחומר הקרמי מחייבת לקחת סיכונים בתהליך היצירה, הייבוש והשרפה. מה שיישרף, לעולם לא יוכל לחזור למצבו הקודם; האפשרות לעשות Undo איננה קיימת… לאחר השרפה גורלו של האובייקט נבחן בכל פעם מחדש תחת עדשות ה-Fix 'n' Gyro: האם יוצג, ייגנז או ייזרק. בהקשר זה יצירה בקרמיקה משולה למשחק הימורים מסוכן שסופו חיים או מוות. קיום או חידלון. 

העבודות החדשות בתערוכה מתכתבות עם תולדות הקרמיקה ותולדות האמנות בעת ובעונה אחת על ידי יצירת פורמטים עגולים ותלת ממדיים שהם ספק משטח עגול עליו עובדים באבניים, ספק קריאת תיגר על הקנבס הריבועי/מלבני. הפורמט העגול – כחור הצצה, או כחור הזעיר דרכו נכנס האור בקמרה אובסקורה והופך את המציאות על ראשה, או כעדשה של המצלמה הלוכדת מציאות בדימוי או כטלסקופ המקרב אותנו לנופים רחוקים. רוזנברג-ניר מסתכלת על תעתועי הראייה מתוך השלמה ואולי מתוך ביקורת, תשוקה וגעגוע, הממשיכים את הדיון והחשיבה על הקשר בין התהליך האמנותי לחיים עצמם.

ההצגה של התערוכה Fix 'n' Gyro בבית בנימיני הנה סוג של סקירת מכלול של יצירה, של חזרה הביתה, ושל גישור אימננטי בלתי נמנע בין שני השדות בהן רוזנברג-ניר פועלת: האמנות והקרמיקה. זהו אקט של שבירת מחיצות וניתוץ גבולות מסקרן במיוחד, בו פועמת בנקודת זמן זו, האפשרות לטשטוש גבולות, וליצירת שפה מילולית וחומרית חדשה.

back to top