שלום שלום / Reddish – נעמה שטיינבוק, עידן פרידמן

שלום שלום / Reddish – נעמה שטיינבוק, עידן פרידמן / 2019

סיכת לוחם שפניה לשלום.

יונת שלום קרבית שאינה בוחלת באמצעים.

ענף זית שהוא עלה תאנה.

עיטור של מדינה מבולבלת המסרבת להתחייב.

سلام سلام / Reddish – نعمة شتاينبوك، عيدان فريدمن / 2019

شارة محارب في طريقها إلى السلام.

حمامة سلام قتاليّة التي تعمل بطرق ملتوية.

غصن الزيتون الذي هو ورقة تين.

وسام دولة مرتبكة ترفض الالتزام.

back to top