רובדי זכרון / נחמה גולן

רובדי זכרון / נחמה גולן / 2008

הגוף האנושי הוא מזכרת חיה להיסטוריה כללית ואישית כאחד. הצלקות החרוטות בעור הן עדות חיצונית לחוויה שגם אם נרצה, לא נוכל לשכוח. העבודה מגייסת את הגוף האנושי להזכיר לנו שההיסטוריה יכולה לחזור. היד השלוחה במועל יד, כנהוג בחברה הנאצית, ועליה חרוט מגן דוד, עלולה להיות מציאות מרה בדיסטופיה שבה הפאשיזם יתגבר על הדמוקרטיה.

مستويات الذاكرة / نحاما غولان / 2008

يستعين هذا العمل بالجسد الإنسانيّ لكي يذكّرنا بأنّ التاريخ يمكن أن يعود. اليد المرفوعة في الهواء، كما كان متبعًا في المجتمع النازيّ، ونقشت عليها نجمة داود، يمكن أن تكون واقعًا مرًّا في عالَم الواقع المرير الذي تتغلّب فيه الفاشيّة على الديمقراطيّة.

 

back to top