קילומטר מרובע / דויד זכריה

קילומטר מרובע / דויד זכריה  / 2018

ירושלים. האם זו עיר או שמא מציאות המקיימת בתוכה מספר עולמות מקבילים? בעבודה אני מנסה להתחקות אחר הזהויות המרכיבות את הפסיפס הייחודי של העיר העתיקה בירושלים, במטרה לחשוף את העומד בבסיסה של העיר ומה מקיים אותה.

كيلومتر مربع / داڤيد زخاريا / 2018

القدس. هل هي مدينة أم أنّها واقع يسمح بوجود عدّة عوالم موازية في داخله؟

back to top