פיגמליון / ניבי להבי, עמרי פישר

פיגמליון / ניבי להבי, עמרי פישר / 2019

פיסת זיכרון שבפעולת לקיחתה טמונה ההספדה.

בפרויקט זה ביקשנו להפוך את "מנגנון המזכרת":

אם ניקח לעצמנו דבר־מה למזכרת, אולי נצליח להיפרד מהדבר? להעלימו?

אנחנו מתייחסים ללקיחת המזכרת כיצירת קשר מודע בין אובייקט לבין מקום תוך ניסיון מוחשי לשנות את מהותו, להכיר בו, לפרקו, להעלימו ובה בעת לכבדו ולשמור את זכרו. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לקחת חלק מחומת ההפרדה. ההשפעה הפוטנציאלית הטמונה בלקיחת המזכרת תאפשר לעקוב אחר הקשר שבין פעולת הלקיחה והתפוררות השלם.

بيجماليون / نيڤي لاهڤ، عمري فيشر / 2019

إذا أخذنا شيئًا ما كتذكار، فربما يمكننا أن نترك الشيء؟ نخفيه؟ ندعو المشاهدين للمشاركة في الجدار الفاصل، ومتابعة العلاقة بين فعل الأخذ وتفكك التام.

back to top