עת לנטוע / דניאל אלקיים

עת לנטוע /דניאל אלקיים  /2018

כיוצר יליד ירושלים, הידיעה על תוכניות לבניית שכונה בשטחים נרחבים מתוך יער ירושלים עוררה בי רגשות קשים ורצון עז להגיב. היות שלדידי תוכנית זו היא בגדר גזר דין מוות לפיסת הטבע המרכזית בעיר,  יצרתי סדרה של שתילי נטיעה כמחווה ליער שהולך ונעלם. קבעתי לעצמי מסגרת שבה במשך שבעה ימים, כמנהג האבלים, ניגשתי לעצב בכל יום, מזווית ראייה אחרת ועם מטענים שונים, שתיל לנטיעה, ולבטא בו נושאים ורבדים שונים הקשורים אליי וליער. חלק מהאובייקטים מתייחסים לתחושות סובייקטיביות שלי בהקשר של היער – זיכרונות ילדות, טקסים ב"צופים" וחוויות אישיות, ואילו חלקם מבטאים תחושות קולקטיביות יותר המזוהות עם ירושלים, ישראל ושמירת הטבע.

حانَ أوانُ الزرع / دنيئيل ألكيام / 2018

كوّنت سلسلةً من سبعة أشتال للغرس، كعادة الحِداد لغابة القدس التي توشك على الانقراض، على ضوء خطط بناء حيّ في مساحات شاسعة منها.

back to top