לוּעַבַּה חִילוֶּוה / גליה חי, יעל מואב, ענת שראל ונשות הג'הלין מחאן אל'אחמאר

לוּעַבַּה חִילוֶּוה / גליה חי, יעל מואב, ענת שראל ונשות הג'הלין מחאן אל'אחמאר / 2019

לוּעַבַּה חִילוֶּוה – "בובה יפה" הוא מיזם משותף של נשות הכפר חאן אלאח'מר, שלי, גליה חי, ושל שתי שותפותיי, יעל מואב וענת שראל

המיזם משלב בין העניין שלנו בקהילה המסוימת הזו והעניין שלי בעיצוב ככלי לשינוי חברתי. מטרתו לספק הכנסה לנשות הכפר, שבו התושבים, בני שבט הג'הלין, סובלים מעוני קיצוני, מגישה מזערית לשירותי בריאות, לעבודה ולדיור הולם וממחסור במים ובחשמל. הג'הלין גורשו מהנגב למדבר יהודה לפני כשבעים שנה, וכיום מדינת ישראל שוב מעוניינת לגרש אותם מביתם. הבובה שיצרנו עם נשות הכפר בתהליך של עיצוב משותף (Co-Design) היא המצאה חדשה, אך היא גם מזכרת מאורח חיים שהולך ונכחד ומשמשת לו עדות, והיא מחיה את מסורת הרקמה הבדואית של שבט הג'הלין שכמעט נעלמה מהכפר.

لعبة حلوة / غاليا حاي، ياعيل موآڤ، عنات سرئيل ونساء قبيلة الجهالين من خان الأحمر / 2019

مشروع يتناول التصميم كأداة للتغيير الاجتماعيّ. والغرض منه هو توفير دخل لنساء القرية التي يعاني فيها السكّان أبناء قبيلة الجهالين من الفقر. الدمية الجديدة، تُحيي تقاليد التطريز البدويّة التي اختفت تقريبًا من القرية.

back to top