כלי עבודה / מיכל כספי

כלי עבודה /מיכל כספי / 2017

לאחר מותו של סבי, ארגזי הכלים שלו חולקו בינינו, הנכדים, ואני זכיתי שעל שולחן הצורפות שלי יישענו פליירים, מברגים ופטישים דוממים שהיו פעם שלו. ההתבוננות בכלים שלו הובילה אותי לשרטט את כלי העבודה בחוט ברזל דקיק, כמזכרת קרובה אל הלב מסבא אהוב.

أدوات عمل / ميخال كسبي / 2017

قادني التمعّن في أدوات العمل الخاصّة بجدّي إلى تصميم أدوات العمل بسلك حديدي رفيع، كتذكار قريب إلى القلب من الجدّ المحبوب.

back to top