הכרזה מתוך הסדרה כחול לבן / דפנה שרתיאל

הכרזה מתוך הסדרה כחול לבן / דפנה שרתיאל / 2017

העבודות בסדרה "כחולבן" מזקקות רגעים ואירועים בעלי משמעות לאומית ואורזות אותם לתוך אובייקטים חומריים הנראים כלקוחים מתחום האומנויות הדקורטיביות. הדימויים – שנדגמו מן העבר הרחוק והקרוב של ההיסטוריה המקומית הישראלית וצרובים בתודעה הקולקטיבית של הצופים – עוברים אידיאליזציה באמצעות הפשטה ופירוק, ועדיין נשארים מזוהים, סמליים ומעוררים טווח של רגשות. השימוש בדימויים הטעונים והמפורקים כנושא לחפצי "מרצ'נדייס" (קישוטי קיר, מגנטים למקרר וכו') מדגיש את הניגוד בין תוכן "כבד" ו"קשה" לבין "צורה" קלילה, "יפה" וסנטימנטלית.

بيان من سلسلة أزرق أبيض / دفنا شرتيئيل/ 2017

تصفّي الأعمال في سلسلة "أزرق أبيض" اللحظات والأحداث ذات الأهمّيّة الوطنيّة، وتغلّفها داخل أغراض مادّيّة التي تبدو وكأنّها مأخوذة من مجال الفنون الزخرفيّة.

back to top