החלוץ / שרון מורו

החלוץ / שרון מורו / 2018

העבודה היא מחווה לחלוץ העברי ולסבי, משה מורו (שלא זכיתי להכיר), מייסד מחלקת "קמיע" בשנותיה הראשונות של אקדמיית בצלאל. ״עבודות בצלאל״ המקוריות נעשו בטכניקה של חיטוב בשנהב ובאבן, וחלקן נוצקו לאחר מכן במתכת. "החלוץ", תבליט נחושת של משה מורו, שימש אותי כבסיס ליצירה של סדרת אובייקטים חדשים הניתנים לענידה וקושרים עשייה משפחתית בין־דורית. החומרים שבהם השתמש סבי הומרו לפולימר צבעוני בן זמננו, המרה המשקפת שינויים בתרבות החומר, אך אוצרת בחובה את זיכרון החומר המקורי ופרטים שהקורוזיה שחקה.

الطلائعيّ / شارون مورو / 2018

لفتة للطلائعيّ موشيه مورو (جدي الذي لم أعرفه)، مؤسّس قسم "كامياع" في بدايات أكاديمية بتسالئيل. تمّ تحويل الموادّ التي استخدمها إلى بوليمر ملوّن، مما يعكس التغييرات والذاكرة والتفاصيل التي أدّى الصدأ إلى تآكلها.

back to top