בת 22 בנופלו / מור הררי

בת 22 בנופלו / מור הררי / 2016

לפני 9 שנים, אבא שלי, שהיה נגר במקצועו, נהרג במסגרת פעילות מבצעית במילואים. האופן שבו הוא נהרג הפך אותי ואת משפחתי למשפחה שכולה.

עבור החברה הישראלית המשפחות השכולות מהוות תזכורת למיתוס הצבר ומייצגות אתוס הרואי המשמש בסיס לזהות הישראלית. מתוך כך החברה מייצרת מערכת ציפיות שלעיתים אינן עולות בקנה אחד עם רצונות המשפחה ותחושותיה. 

הספר מתאר חוויות שעברתי במסגרת "תפקידי החדש" והתמודדויות שלי עם המצב שנכפה עליי בגלל הדרך שבה אבי הלך לעולמו והאופן שבו הזיכרונות ממנו הולאמו. 

عمرها 22 عند وفاته / مور هراري / 2016

تمثل العائلات الثكلى في إسرائيل أسطورة محلّيّة بطوليّة. يصف الكتاب تجاربي الشخصيّة وتعاملي مع الموقف الذي فُرض عليّ بسبب الطريقة التي توفّي بها والدي وطريقة تأميم ذكرياته.

back to top