אבני צמר / מעיין זלוטקין

אבני צמר / מעיין זלוטקין / 2016

צמר גולמי שלובד ופוסל לכדי אבנים שמרמזות על אבנים המניחים על קבר.

כחלק מהזיכרון הקולקטיבי של השואה פעלתי מתוך הזיכרון האישי שלי. 

לפני כעשור אבי נפטר. אבי נולד בפולין קצת לפני מלחמת העולם השנייה וחווה את השואה כילד. בעוד משפחתו נשלחה לגטאות, הוא הוברח למשפחת איכרים ליטאית שגידלה אותו. כילד בן 5 הוא היה רועה את הצאן בשטחים הפתוחים, ובעת סכנה הוחבא בלילות בדיר הצאן.

حجارة الصوف / معيان زلوتكين / 2016

صوف خامّ الذي تمّ نسجه ونحته على شكل حجارة ترمز إلى الحجارة التي توضع على القبر. كجزء من الذاكرة الجماعيّة للهولوكوست. تصرّفت بناء على ذاكرتي الشخصيّة.

back to top