5 שנים: בית בנימיני בקריית המלאכה

הקשר האימננטי בין בית בנימיני וקריית המלאכה בה הוא שוכן, מהווה ציר מרכזי בשתי התערוכות "החברה לשיקום המלאכה בתל אביב-יפו" (רועי פביאן ואמיר ויזר), ו-"משכפלת, חפצים יוצרים חפצים" (סטודיו REDDISH). בית בנימיני, בו משולבים סדנה לקרמיקה, בית ספר ללימודי קרמיקה, ספריה וגלריה מגלם בתוכו את התפר בין מלאכה לעיצוב, עשייה ועיון, תעשייה ואמנות. תערוכות אלו צמחו מתוך הרצון להפוך את אזור הדמדומים בין שדות הנתפסים כנפרדים – לשדה פורה ועשיר המשתקף ביחסים שבין מחקר, אמנות, עיצוב ותעשייה. התערוכות מייצרות מבט עשיר ומרובד על קריית המלאכה, המתחלק למבט מיקרו ומבט מאקרו.

ההתבוננות מתוך המאקרו, מצביעה על התנאים הכלכליים והחברתיים שהביאו להקמתה של קריית המלאכה, לתכנון האדריכלי המודרניסטי והברוטליסטי שלה ולאופייה התעשייתי-חומרי.
ההתבוננות מתוך המיקרו, בוחנת את החפצים אשר באמצעותם נוצרים חפצים במרחב התעשייתי, מתוך התבוננות פואטית, כהרחבות משוכללות של הגוף הממקסמות את יכולת הייצור בסדרות קטנות ובינוניות.

 

back to top