IN HOUSE

תערוכה חדשה בבית בנימיני

משתתפים: אופיר זמודזיאק, אורן ארבל, אלון גיל, אלינה טופרמן איתן, אמנון עמוס, אנה כרמי, בוריס כץ, גיא ג'אנה, דורי שכטל זנגר, אסתר בק, אתי גורן, בתיה מרגלית, ג'קרנדה קורי, יעל נובק, לאוניד גוסין, מיכל אדלר שלו, מרסל קליין, נועה אלמגור בן דור, נצה בר, נעה היינה, רוית לצר,  רונית צור, רונן ימין, רועי מעין, רחלי רוטמן גרג'י, רינה פלג, רני גילת, רעיה שטרן, שירה סילברסטון, שלומית באומן, שלי שביט, שמאי גיבש, תרצה ילון קולטון

אוצרת: אסתר בק

פתיחה: יום חמישי, 23 ליולי, 19:30

סיור מודרך בתערוכה: יום חמישי 30.7.15 בשעה 19:00
נעילה: שבת, 22 לאוגוסט, 14:00 

על התערוכה

בית בנימיני הינו מרכז לקרמיקה עכשווית הפועל ברבדים עיוניים, חזותיים, חומריים וחווייתיים היוצרים דיון מעמיק בתרבות חומרית בכלל וביצירה בחומר קרמי בפרט. ייחודו של בית בנימיני בה לידי ביטוי קודם כול בשמו: הוא איננו "מכון", הוא איננו "אקדמיה" או "מעבדה", אלא "בית". הבחירה בשם זה איננה מקרית והיא נובעת מתפיסת עולם הרואה במרכז תרבות זה, כסביבה ביתית מכבדת ומתדיינת ולא מנוכרת. כמרכז לקרמיקה עכשווית בית בנימיני הוא ייחודי בשדה התרבות הישראלית. לפיכך, התפתח בו מודל המטפח פעילות תרבותית שמטרתה לקדם את תחומי התרבות החומרית בכלל ואת תחום הקרמיקה בפרט. בבית בנימיני פועלים מתוך הבנה כי חומר הוא שפה, הוא טקסט תרבותי, וכי שפה היא חומר.

הפעילות העניפה בבית בנימיני היא תוצאה של עבודת צוות סינרגית אליה שותפים יוצרים רבים המתמחים בדיסציפלינות מגוונות. לקראת הקיץ החלטנו להציג תערוכה של הצוות הפעיל בבית בנימיני על מנת לתת במה לקבוצת יוצרים זו, ולאפשר מבט רחב על יצירתם של מומחים מתחום הקרמיקה.

בבית בנימיני פועלים במשותף יוצרים צעירים שזה עתה סיימו את לימודיהם באקדמיה יחד עם יוצרים בוגרים וותיקים הפעילים בשדה שנים רבות (כ-30 יוצרים בתפקידים שונים). כמו כן פועלים בו במשולב מומחים רבים לשיטות עבודה שונות בחומר היוצרים דיון רחב על היבטים שונים של היצירה החומרית.

בתערוכה IN HOUSE מוצגות עבודות העכשוויות של היוצרים הנמנים על צוות בית בנימיני. החומר הקרמי משמש בתערוכה זו כמכנה משותף מתוך נקודת מוצא הרואה בו שדה תרבותי ולא מדיום אקראי חומרי-טכנולוגי. לפיכך, העבודות בתערוכה זו בוחנות היבטים משיקים בין אמנות, עיצוב וקראפט ומתכתבות עם מושגים מתוך ההיסטוריה של שדות אלו כמו גם עם דילמות עכשוויות המעסיקות את היוצרים בגבולות המטושטשים שלהם. מעצם טבען של תערוכות מסוג זה העבודות המוצגות בה מגוונות ועוסקות בנושאים שונים המתייחסים לכמה צירי תוכן: היסטורי, רעיוני, וירטואוזי, מקומי, גלובלי, פואטי ושימושי. התערוכה IN HOUSE מצביעה על הרלוונטיות של התחום בתקופתנו באופן עשיר ומחודד.

צילומים רני גילת

שעות פתיחה: ב' – ה': 11 – 19 שישי שבת: 11 – 14

תערוכה חדשה בבית בנימיני

משתתפים: אופיר זמודזיאק, אורן ארבל, אלון גיל, אלינה טופרמן איתן, אמנון עמוס, אנה כרמי, בוריס כץ, גיא ג'אנה, דורי שכטל זנגר, אסתר בק, אתי גורן, בתיה מרגלית, ג'קרנדה קורי, יעל נובק, לאוניד גוסין, מיכל אדלר שלו, מרסל קליין, נועה אלמגור בן דור, נצה בר, נעה היינה, רוית לצר,  רונית צור, רונן ימין, רועי מעין, רחלי רוטמן גרג'י, רינה פלג, רני גילת, רעיה שטרן, שירה סילברסטון, שלומית באומן, שלי שביט, שמאי גיבש, תרצה ילון קולטון

אוצרת: אסתר בק

פתיחה: יום חמישי, 23 ליולי, 19:30

סיור מודרך בתערוכה: יום חמישי 30.7.15 בשעה 19:00
נעילה: שבת, 22 לאוגוסט, 14:00 

על התערוכה

בית בנימיני הינו מרכז לקרמיקה עכשווית הפועל ברבדים עיוניים, חזותיים, חומריים וחווייתיים היוצרים דיון מעמיק בתרבות חומרית בכלל וביצירה בחומר קרמי בפרט. ייחודו של בית בנימיני בה לידי ביטוי קודם כול בשמו: הוא איננו "מכון", הוא איננו "אקדמיה" או "מעבדה", אלא "בית". הבחירה בשם זה איננה מקרית והיא נובעת מתפיסת עולם הרואה במרכז תרבות זה, כסביבה ביתית מכבדת ומתדיינת ולא מנוכרת. כמרכז לקרמיקה עכשווית בית בנימיני הוא ייחודי בשדה התרבות הישראלית. לפיכך, התפתח בו מודל המטפח פעילות תרבותית שמטרתה לקדם את תחומי התרבות החומרית בכלל ואת תחום הקרמיקה בפרט. בבית בנימיני פועלים מתוך הבנה כי חומר הוא שפה, הוא טקסט תרבותי, וכי שפה היא חומר.

הפעילות העניפה בבית בנימיני היא תוצאה של עבודת צוות סינרגית אליה שותפים יוצרים רבים המתמחים בדיסציפלינות מגוונות. לקראת הקיץ החלטנו להציג תערוכה של הצוות הפעיל בבית בנימיני על מנת לתת במה לקבוצת יוצרים זו, ולאפשר מבט רחב על יצירתם של מומחים מתחום הקרמיקה.

בבית בנימיני פועלים במשותף יוצרים צעירים שזה עתה סיימו את לימודיהם באקדמיה יחד עם יוצרים בוגרים וותיקים הפעילים בשדה שנים רבות (כ-30 יוצרים בתפקידים שונים). כמו כן פועלים בו במשולב מומחים רבים לשיטות עבודה שונות בחומר היוצרים דיון רחב על היבטים שונים של היצירה החומרית.

בתערוכה IN HOUSE מוצגות עבודות העכשוויות של היוצרים הנמנים על צוות בית בנימיני. החומר הקרמי משמש בתערוכה זו כמכנה משותף מתוך נקודת מוצא הרואה בו שדה תרבותי ולא מדיום אקראי חומרי-טכנולוגי. לפיכך, העבודות בתערוכה זו בוחנות היבטים משיקים בין אמנות, עיצוב וקראפט ומתכתבות עם מושגים מתוך ההיסטוריה של שדות אלו כמו גם עם דילמות עכשוויות המעסיקות את היוצרים בגבולות המטושטשים שלהם. מעצם טבען של תערוכות מסוג זה העבודות המוצגות בה מגוונות ועוסקות בנושאים שונים המתייחסים לכמה צירי תוכן: היסטורי, רעיוני, וירטואוזי, מקומי, גלובלי, פואטי ושימושי. התערוכה IN HOUSE מצביעה על הרלוונטיות של התחום בתקופתנו באופן עשיר ומחודד.

צילומים רני גילת

שעות פתיחה: ב' – ה': 11 – 19 שישי שבת: 11 – 14

back to top