שוהה / תמר בן שאול

אוצרת: רונית צור

17/5/2012 – 16/6/2012

פתיחה: יום חמישי 17 במאי, 2012, בשעה 20:00

תמר בן שאול לוקחת אותנו למסע של תעתוע בין פנים וחוץ, של ציור – צילום, של היות רובץ ומתעופף.

בן שאול מציירת על פי תצלומים של פורטרטים. המהותי עבורה בבחירת התצלום שתצייר לפיו היא עמדתו והתהליך שאותו עובר המצולם תוך כדי פעולת הצילום, משמעות התצלום כמשקף הלך רוח של תקופה, כמרמז על תחושות והתנהגויות מול הקליק – אז והיום; הטקסיות, החד פעמיות לעומת הצילום האינטנסיבי הזמין לכל ובכל עת.

צילומי ווידאו מוקרנים על הקירות מתעדים סצינות בית וגינה, דוממות כמעט, מכניסים את ההתרחשות המרפרפת בחוץ פנימה. זהו צילום של דימויים בתנועה השופך אור על משמעות של שהייה, מבוסס על מוכר ושכיח אך ממוסך בראייה של מבט פסיבי. הנחת האבנים המצוירות בחלל הגלריה זו לצד זו מחברת את העכשווי, המשתטה, עם העבר הקיים למעשה בתשתיתו, ויוצרת פסיפס של זמנים. הציור על אבן, הפקעתה ממהותה המקורית והכנסתה לתוך חדר יוצרים דיסוננס אשר באמצעותו מתקבלת הסתכלות עם משמעויות חדשות של נוכחות ואופציות לבחירה סבלנית בעצם ההוויה של להיות.

back to top