"דו" – דו-מימד תלת-מימדי בכלים קרמים

עירית אבא, עמי דרך, דב גנשרוא

21.6.2012 – 4.8.2012

תערוכה זו מהווה מפגש בין הקדרית עירית אבא והמעצבים עמי דרך ודב גנשרוא. מפגש דיסיפלינות, מפגש בחומר וסביב נושא הכלים הקרמיים אך ובהעדר המאפיין המהותי והמגדיר של אותו כלי קרמיים – היכולת להכיל. עירית רושמת בחופשיות וואזות. הרישומים נעשים בחומר, כך שהרישום הדו-מימדי מקבל קיום פיזי, משקל, ומבניות ובכך מתעלה מעל מחסומי הדו-מימד. לעתים, עירית מזככת כלי על עיטוריו, לישות תבליטית אחת ולעיתים לוכדת את אופייה של הוואזה בקו. העדר נפח הכלי, אותו גוף שמחויב במבחן הפונקציונליזם, מאפשר למתבונן לבחון את זרימתה וקלילותה של הצורה המאפיינת כלים מסוג זה.

עמי ודב חתכו והסירו חלקים מכלים קרמים קיימים והותירו רק את עמוד השדרה של אותם כלים. פעולה זו מגלה מידע תכני מתכנון ויצור הכלים: עוביי דופן משתנים, צלעות חיזוק, פגמי ניקוב חורים והתאמה בין חלקים. החתך הינו, עבור מעצב המוצרים, מה שהתוכנית לאדריכל – מבט נקי ובהיר אל מהות העיצוב. כאן, חתכים מכלים שונים נערכו למקבצים על גבי "שולחנות", וכך נוסף מימד נרטיבי בעת ההצבה.

כלל הכלים המוצגים בתערוכה מבטאים זיכוך וצמצום לסוג של מהות בסיסית- ה-די-אן-איי של הכלי – תמצית זו מהווה חומר גלם פוטנציאלי למימוש כלים שלמים

 

back to top