בחלל הגלריה תוצג התערוכה "א-לה-מוד" ובה עבודות קדרות של מוד פרידלנד (1996 – 1927).
בחלל המעבדה תוצג התערוכה "שבילי יער" של יעל עצמוני, מחווה למוד. עוד אודות התערוכות בעמוד גלריה
פתיחה: 8/9/2011
נעילה: 14/11/2011

Yael Atzmony יעל עצמוני