קדרות ממשיכים / חיבור, חיסור ותוספות / רונן ימין

העבודה על הגלגל תשמש את המשתתפים כבסיס ליצירת נפחים מחומר עליהם יתרגלו היפוך, חיתוך, עיוות, שינוי וסיבוב. בשלב השני יחוברו הנפחים השונים אחד לשני בניסיון לייצר צורות חדשות אשר יהפכו להיות שימושיות או פיסוליות. פרט לעבודה על הגלגל יתנסו המשתתפים בתוספות בבניית יד, אקסטרודר ומשטחים כמו גם בטיפול בפני השטח.

מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל

יום ראשון 18:30-21:30 5/7 ,12/7 ,19/7 ,26/7 ,2/8

עלות: 790 שקל ל-5 מפגשים כולל חומרים, שריפות.

back to top