קדרות ממשיכים / תכנון אקראי / רונן ימין

הטעויות והתאונות המתרחשות בזמן העבודה על הגלגל מאכזבות ומרגיזות בתחילה אך בהתבוננות חוזרת מתגלות כהזדמנויות חדשות לפעולה ויצירה. המשתתפים יתנסו בתאונות אקראיות ומתוכננות, יזמו סדקים וקריסות, יבחנו חיתוכים ועיוותים בקערות, גלילים וספלים ויחתמו את ההתנסות בחומר בשימוש בשיטות עיטור וזיגוג שיחזקו את צורת הכלים שנבנו.

מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל

יום שלישי- 2/7- 30/7, 9:00- 12:00

עלות: 790 שקל ל- 5 מפגשים כולל חומרים ושריפות.

back to top