קדרות ממשיכים / פיסול באובניים / אופיר נאור

הגלגל משמש באופן מסורתי להכנת כלים שימושיים, בקורס זה נוסיף אותו לארגז הכלים הפיסולי של המשתתפים תוך שילוב טכניקות בניית יד וגלגל. המשתתפים יצפו בהדגמות של יצירת גופים על הגלגל כמו גם פינצ'ינג וחוליות ויבחרו נושא מרכזי לעבודה אישית, יינתן דגש  לטיפול בפני השטח על העבודות הסופיות.

מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל

יום רביעי 9:00-12:00 8/7 ,15/7 ,22/7 ,29/7 ,5/8

עלות: 790 שקל ל-5  שיעורים כולל חומרים ושריפות

back to top