קדרות ממשיכים / שיפור מיומנויות / סידור סידרה / אמנון עמוס

סידרה היא קבוצת אובייקטים בעלי מכנה משותף הדומים זה לזה ומצטרפים לחטיבה אחת. במהלך הסדנה נשכלל את יכולת המשתתפים לבחון צורה ולחזור עליה בדגש על תהליכי עבודה נכונים ודיוק בפרטים. נתמקד בצלחת, קערה, ספל ועוד. את הסדרות שניצור לאורך המפגשים נחבר למערכת שימושית, נטפל בפני השטח ונבחן אפשרויות סידור שונות לקבלת מערכת כלים הרמונית.

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

תאריכים יפורסמו במהלך חודש מאי 2023

 עלות: ₪ 825 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

back to top