קדרות ממשיכים / לקשקש בקומקום / אתי גורן

קומקום טוב נמדד לא רק בקנה המידה של חלקיו ובהתאמתם אלא גם באופן בו הוא מותאם לידי המשתמש, לאיכות המזיגה ולפני השטח שלו. בקורס זה ילמדו המשתתפים את עקרונות פעולת הקומקום השימושי, עיצוב והכנת חלקיו וחיבורם. לרשות המשתתפים יעמדו חומרים שונים בהם ישתמשו על פי בחירה אישית תוך מתן דגש לעיטור וזיגוג הקומקומים.

מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל

יום רביעי- 3/7- 31/7, 12:30- 15:30  

עלות: 790 שקל ל- 5 מפגשים כולל חומרים ושריפות.

back to top