קדרות ממשיכים / קופסאות / דקלה מוסקוביץ

מכילה או ריקה, פתוחה או סגורה, מסתירה או חושפת. קופסה היא עולם ומלואו, היא חיבור בין שניים היוצרים שלם. בסדנה נתוודע לצורות שונות של קופסאות ומכסים ולטכניקות שונות בעבודת גלגל וליצירתן תוך שימת דגש על צורה, פנים וחוץ, שימוש והתאמה הכרחית ומדויקת בין המכסה לכלי. נשים דגש על גימורים, טיפול בפני שטח וטכניקות זיגוג.

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

תאריכים יפורסמו במהלך חודש מאי 2023

 עלות: ₪ 875 ל־ 5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

back to top