קדרות ממשיכים / לעבוד בגדול על הגלגל / אלון גיל

משתתפי הסדנה ילמדו למרכז גוש חומר גדול, ליצור נפח ולעצב צורה על הגלגל ובבניית יד. נתמקד בקערות, צילינדרים, התאמת מכסה לכלי ושיטות שונות לטיפול בפני השטח הקרמי. הדגש בסדנה יושם על שיפור הטכניקה בעבודת הגלגל, ומשום כך את רב העבודות הגדולות לא נוכל לשמור ולשרוף, את המיומנויות  הנרכשות תוכלו לקחת בחזרה לסטודיו וליישם אותן שם.

מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל

שני, 18:00-22:00, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8

עלות: 1300 שקל ל-5 מפגשים כולל חומרים ושריפות

back to top