קדרות  או בניית יד /  פני שטח בחומר / נועה אלמגור בן דור

אנגוב הוא צבע חיפוי המבוסס בעיקרו על חומר ומים בתוספת צובען והשימוש בו נעשה על החומר הקרמי לפני שריפה. הצביעה באנגובים מאפשרת עושר של אופני חיפוי המרחיבים את אפשרויות הטיפול הצבעוני של היוצרים בחומר. טכניקות שונות ילמדו וייושמו על משטחים וכלים שיוכנו על ידי המשתתפים, נעבוד בהברשה, בהתזה, במט ומבריק ויינתנו מתכונים לאנגובים שונים.

מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד או גלגל

ראשון- שלישי, 30/6- 1/7, 13:00- 17:00

שלישי- 9/7, 13:00- 14:30, מפגש סיכום

עלות: 730 שקל ל- 3 מפגשים כולל חומרים, שריפות ומפגש סיכום.*

back to top