פיסול פיגורטיבי ממודל / אבנר לוינסון

הסדנה תתמקד בפיתוח יכולת התבוננות ויצירת כלים לתרגום המציאות הנגלית לעינינו לעבודה אמנותית פלסטית. נעסוק בהיכרות והעמקה של מושגים פיסוליים: נפח, חלל, קומפוזיציה ודינמיות במרחב. נערוך היכרות באופן כרונולוגי והשוואתי עם פסלים מהזמן העתיק, מהמזרח התיכון, מצרים ויוון, דרך ימי הביניים, הרנסנס והמאה ה-20. נשווה את גישתן של תרבויות שונות לגוף האדם

מיועד למשתתפים בכל הרמות

ראשון- שלישי, 28/7- 30/7, 14:00- 17:30 

עלות: 660 שקל ל- 3  מפגשים כולל חומרים שריפות ומודל.

back to top