בניית יד ממשיכים / ארץ יצורי הפרא / אופיר נאור

בסדנה ניצור פסלי יצורים דמיוניים בהשראה חופשית בטכניקת פינצינג' או פיסול מגוש. נתחיל מצורה
מופשטת של גוף הייצור, נשים דגש על יצירת טקסטורות בטכניקות עיטור שונות )חריטה, ריקוע, מירוק,
הוספה ועוד( נלמד לרוקן את הפסלים ולהכין אותם לשריפה ונדון באפשרויות הצבע והזיגוג.
הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי ניסיון בבניית יד.

סדנת הקיץ נדחתה, מועדים יפורסמו בהמשך

back to top