בניית יד ממשיכים / פורצלן / מעין בן יונה

משתתפי הקורס יתוודעו לתכונותיו הייחודיות של הפורצלן דרך עבודה בחומר בטכניקות שונות: חוליות, משטחים, עבודה לתוך תבניות, הזלפות של פורצלן נוזלי, ושימוש בפייפר קליי. לאחר שריפת העבודות נתייחס אליהן צבעונית במלחים וגלזורות.

מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד

יום ראשון- 30/6- 28/7, 18:30- 22:00

עלות: 970 שקל ל- 5 מפגשים כולל 5 ק"ג פורצלן ושריפות.

back to top