קדרות מממשיכים | מיכלים | אמנון עמוס

בתהליך העבודה על הגלגל ממרכז הקדר גוש חומר ומגדיר דופן ובסיס, מרגע ביצוע פעולה זו
הוא מסמן את יכולת ההכלה של הגוש. ספל, קנקן, מסננת, מסחטה, קומקום וקופסא הם מיכלים
שימושיים, אך מיכל מסמן גם מרחב סימבולי מגונן. לאורך הקורס נעבוד בתרגילים שיבחנו את
המושג מנקודות מבט שונות תוך שיפור מיומנויות העבודה על הגלגל וחיבור עם בניית יד ונפעל
על הציר שבין הרעיוני לשימושי.

הקורס מיועד לבעלי ניסיון בעבודת גלגל ובניית יד.

מנחה:

אמנון עמוס

מועדי הקורס:

שני, 9:00-12:30 החל מ4.11.19

עלות:

5530 ₪ ל-30 מפגשים כולל חומרים ושריפות

אודות המרצה

back to top