קדרות ממשיכים | נפחים מוזגים ומתמזגים | רונן ימין

בעבודת הגלגל מתקיים חיפוש אחר צורות חדשות ואחרות מאלו שכף ידנו מכירה, צורות המצריכות
מיומנות תרגול, עצירה, התבוננות והתחלה מחדש. בקורס נתנסה בצורות מוכרות ונכניס בהן שינויים,
נקצין ונשנה את הפרופורציות בין חלקי הכלי, נבחן את הצורה והשימוש בנפחים שניצור ואת יתרון
האובניים על פני טכניקות ייצור אחרות. נתנסה בחיתוך וחיבור צילינדרים, קעריות זהות ושונות,
קנקנים וספלים, ידיות ועוד.

הקורס מיועד לבעלי ניסיון בעבודת גלגל.

מנחה:

רונן ימין

מועדי הקורס:

שלישי: 9:00-12:00 החל מ5.11.19

עלות:

4740 שקל ל- 30 מפגשים כולל חומרים ושריפות.

אודות המרצה

back to top