קדרות ממשיכים | אבנית ופורצלן | דקלה מוסקוביץ

קורס זה נתמקד בשיפור המיומנות ובהתמקצעות בעבודת הגלגל תוך שימת דגש על דיוק, מתח צורני והתמודדות עם גודל וממדים חדשים תוך התבוננות על הרגלי עבודת הגוף על הגלגל. בסמסטר הראשון נתמקד בקערות, צלחות וכלים סגורים באבנית (Stoneware) כמו גם שיטות מתקדמות לעיטור כלים על ידי צובענים קרמים שונים ובסמסטר השני נתוודע אל הפורצלן, תכונותיו ואיכויותיו בהתאמה לנושאים שלמדנו בסמסטר הראשון.

הקורס מיועד לבעלי ניסיון בעבודת גלגל.

מנחה:

דקלה מוסקוביץ

מועדי הקורס:

ראשון 19:00-22:00 החל מה21.10.18

עלות:

עלות: 4600 ₪ ל- 30 מפגשים כולל חומרים, שריפות ו10 ק"ג פורצלן.

לצפייה אודות המרצה

back to top