קדרות ממשיכים | שיפור וחיזוק מיומנות על הגלגל | דקלה מוסקוביץ

בקורס זה נתמקד בשיפור מיומנות והתמקצעות בעבודת הגלגל תוך שימת דגש על דיוק ומתח צורני
והתמודדות עם ממדים שונים. נתמקד בקערות, בקבוקים, כדורים, כמו גם בקופסאות וחישוקים.
נלמד טכניקות עיטור מגוונות ונתמקד בקשר בין צורה, צבע, טקסטורה וחלוקת פני השטח
וניצור פרויקטים אישיים משלב הרעיון ועד לביצוע. הקורס ילווה בהדגמות והנחייה אישית.
הקורס מיועד לבעלי ניסיון בעבודת גלגל.

מנחה:

דקלה מוסקוביץ

מועדי הקורס:

חמישי, 9:00-12:00 החל מ7.11.19

עלות:

עלות: 4740₪ ל- 30 מפגשים כולל חומרים ושריפות

אודות המרצה

back to top