אבניים יסודות / דקלה מוסקוביץ / רונן ימין / שי ג'רסי

הקורס מציע הכרות עם החומר הקרמי, הקניית מיומנויות וטכניקות בסיסיות בעבודת הגלגל: לישה, מרכוז, בניית צילינדר, צד שני וטיפול צבעוני תוך הקניית הרגלי עבודה נכונים. במהלך הקורס נחפש דיוק צורני ונעמיק את ההיכרות עם החומר והאפשרויות הגלומות בו, נתוודע לשיטות עיטור וצבע קרמיות ונבחן את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח שלו. הקורס מיועד למשתתפים ללא ניסיון קודם ולבעלי ניסיון בסיסי בעבודת גלגל.

מועדי הקורס:

ראשון, 14:00-17:00, החל מ- 25.10.20 בהנחיית רונן ימין

רביעי, 19:00-22:00, החל מ- 28.10.20 בהנחיית שי ג'רסי

חמישי, 9:00-12:00, החל מ- 29.10.20 בהנחיית דקלה מוסקוביץ

עלות:

5000₪ ל- 30 מפגשים כולל חומרים, שריפות וכלי עבודה בסיסיים- לקורס השנתי.

back to top