קדרות ובניית יד מתקדמים / גלגל | יד / אמנון עמוס

החיבור בין עבודת הגלגל ועבודת יד טומן בחובו אפשרויות מגוונות ליצירה רב ממדית. הסטודנטים יתמודדו עם סדרת תרגילים שישלבו בין גלגל שבבסיסו הסימטריה ועבודת יד שאינה מוגבלת בכיוון או מרחב. נרחיב את היריעה בחיבור בין צורה וצבע ונבחן את המתח הנוצר מהמפגש בין התחומים אשר מזמין לחקירה וגילויים חדשים ואישיים של כל סטודנט באופן שיעודד גמישות, שחרור וחופש מעשי ומחשבתי ביצירתם.

הקורס מיועד למשתתפים בעלי ניסיון רב בעבודת גלגל ובניית יד.

מנחה:

אמנון עמוס

מועדי הקורס:

שלישי, 9:00-12:30 החל מ- 27.10.20

עלות:

5775 ₪ ל-30 מפגשים כולל חומרים ושריפות

אודות המרצה

back to top