קדרות ובניית יד מתקדמים / מערכות וחיבורים / אמנון עמוס

הקורס בנוי מתרגילי מסגרת באמצעותם נבדוק דרכים להרכבה ואיפיון של מערכות כלים. נתחיל בעיצוב אובייקט יחיד ונבחן כיצד נוצרים חיבורים צורניים ורעיוניים בין הפרטים השונים במערכת. נשפר מיומנויות עבודה על הגלגל בשילוב טכניקות בניית יד, ובדגש על טיפול בפני שטח והתייחסות צבעונית רחבה. מהלך הקורס יאפשר מרחב יצירה עצמאי בליווי אישי.

הקורס מיועד למשתתפים בעלי ניסיון רב בעבודת גלגל ובניית יד.

מנחה:

אמנון עמוס

מועדי הקורס:

שלישי, 8:30-12:00 החל מ- 8.11.22

עלות:

6125 ₪ ל-30 מפגשים כולל חומרים ושריפות

back to top