טכנולוגיה | מחקר טכנולוגי מתקדם | אתי גורן

קבוצת מחקר שתיפגש פעם בחודש ותעמיק בחומרי הגלם שבסדנת הקרמיקה והשפעתם על החומר הקרמי, אנגובים, גלזורות ועוד. הסטודנטים יפתחו מחקר אישי על פי בחירתם ודרך עבודתם: ניסיונות מעשיים יערכו באופן עצמאי על יד המשתתפים ואת התוצאות יביאו עמם למפגשים להתבוננות מעמיקה, ניתוח והסקת מסקנות וכמובן תכנון המשך העבודה לקראת הפגישות הבאות.

הסדנה מתאימה לבוגרי קורס טכנלוגיה ולקרמיקאים מקצועיים שיש באפשרותם לנהל מחקר מתקדם בחומרים ושריפות בסטודיו האישי שלהם.

מנחה:

אתי גורן

מועדי הקורס:

פעם בחודש, חמישי, 10:00-13:00, תאריכים ימסרו למשתתפים

28.11.19 – 2.1.20 – 30.1.20 – 27.2.20 – 26.3.20 – 23.4.20 – 21.5.20 – 25.6.20

עלות:

1140 ₪ ל- 8 מפגשים

אודות המרצה

back to top