בניית יד מתקדמים / חומר מתנהג, מבנה מתנגד / שלי שביט

הקורס מזמין לחקר מבנה, צורה וקומפוזיציה בבניית יד בחומר, תוך התבוננות בפני הקרקע, מרקמים ומבנים בטבע לצד מבנים ארכיטקטוניים ובחינה של המשותף להם ולחומר הקרמי. נעמיק בעבודה בטכניקות בניית יד מגוונות תוך ניסוי ומניפולציה בחומר במטרה לגלות אפשרויות הבעה ומרקמים חדשים. הקורס ילווה בהרצאות, מאמרים ודיון קבוצתי, מחקר אישי וניסויים במחשבות וחומר.

הקורס מיועד לבעלי ניסיון בבניית יד.

מנחה:

שלי שביט

מועדי הקורס:

שני, 9:00-12:00 החל מ- 26.10.20

עלות:

4950₪ ל- 30 מפגשים כולל חומרים ושריפות.

אודות המרצה

back to top