פיסול פיגורטיבי | מפרגמנט לשלם | אווה אבידר

בתחילת הקורס, נלמד לחקור ולפענח מבנה, פרופורציות, נפח, מסה וחלל על פי התבוננות במודל כף יד.
נתבונן בעקרוני, בכללי ובפרטי באפיון המודל תוך רכישת מיומנויות באופני עבודה שונים ונבנה זיקה בין
צורה, חומר ותוכן שיוביל אל ניסוח פיסולי של כף היד כאובייקט נושא משמעות. בהמשך, יוקדש הקורס
לפיסול דמות מלאה על פי מודל. עקרונות התרגיל הראשון יתורגלו וייושמו, במורכבות חדשה, הרחבה
והעמקת הידע והניסיון.

מתאים לכל הרמות.

מנחה:

אווה אבידר

מועדי הקורס:

ראשון, 18:30-22:30 החל מ3.11.19

עלות הקורס:

5930 ₪ ל- 30 מפגשים כולל חומרים, שריפות ומודל

אודות המרצה

 

back to top