בניית יד ממשיכים / רעיון, צורה וחומר / אווה אבידר

הקורס יושתת על תרגילים שיאפשרו לקבוצה לנוע יחד ולהתנסות במגוון שיטות ודרכי עבודה. מהלכים אלה יאתגרו את דרכי החשיבה ואופני הפעולה המובילים לפיתוח רעיוני ותוכני בדרך לגיבוש וביטוי צורני וחומרי. טכניקת הפינצ'ינג, עבודה בחוליות, עבודה במשטחים ושילובם יפגישו את המשתתפים עם סוגיות מתחום הפיסול הפיגורטיבי, העיצוב והנרטיב. הקורס יאפשר הרחבה והעמקה יכולות ומיומנויות טכניות, ובהמשך חופש יצירתי ורעיוני.

הקורס מיועד למשתתפים בעלי נסיון בבניית יד.

מרצה:

אווה אבידר

מועדי הקורס:

ראשון, 19:00-22:00 החל מ-30.10.22

עלות:

5250 ₪ ל-30 מפגשים כולל חומרים ושריפות

back to top