2022: יעל מרדכי

יעל מרדכי– למדה בשנים 2017- 2021, במחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל.

שם הפרוייקט: מסך עשן

בדלי הסיגריות הפכו לחלק מן הנוף והם הפסולת השכיחה ביותר במרחב העירוני ובחופי הים. מתוך תפיסת עולם הדוגלת במחזור ובשמירה על איכות הסביבה, עוסק הפרויקט ביחס לחומרים המוגדרים כפסולת ובודק באופן ייחודי האם אפשר לעשות שימוש חוזר בבדלי סיגריות. תוצרי הפרויקט מציגים סדרת ניסויים שבהם נבחנו תכונות החומר ואפשרויות מניפולציה שלו.מנחה: טל גור

back to top