2020: חן סיון

בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל

שם הפרויקט: 'כרגע'

אודות העבודה: 

הפרויקט נולד מתוך הישיבה על גלגל האבניים. זהו מחקר העוסק בכוונה, תנועה, ציר והעברות משקל. אני שואבת השראה מתולדות הקרמיקה וממקורות ארכיאולוגיים, כך שהעבודות טעונות מסורת וחיפוש אחר ביטוי אישי ואבולוציה. מהלך החקירה הוליד תיעוד חומרי, רגעים חלפו וקיבלו צורה באובייקטים מפורצלן ואדמית בעבודת קדרות.

"אנו מפיקים את התנועה מתוך שלושה שדות.

השדה האחד הוא החיקוי.

השדה השני הוא ההרגל.

השדה השלישי הוא ההכרח.

אם אפיק את התנועה

מתוך שדה רביעי של רצון או תשומת לב

גופי ינוע

על מסלולה של תשומת הלב"

ציטוט מתוך "הערות זמניות על תנועה" של דוד מיכאלי.

back to top