2019: דורון נעמה גלפר

שם הפרוייקט: טרנס*

אודות העבודה: 

הפרוייקט מתמודד עם תחושות החוויה המורכבת המתוארות על ידי אנשים טרנסים*.

טרנס* הינו מיצב של שלושה אובייקטים, המדמה באופן פיזי מילים ותחושות מתוך התהליך הטרנסי *.שלושת האובייקטים המרחביים מוצבים ברצף ומאפשרים חוויה המשכית מורכבת ורב מימדית. הפרוייקט מבקש לעורר מודעות ושיח בנושא בעזרת שיתוף הקהל הרחב בתחושות אותם חווים אנשים על הרצף המגדרי ומנסה לייצר הזדהות, החל בערעור, חוסר יציבות רגשית ונפשית, בושה, שוני חברתי, חוסר אוריינטציה, חיפוש אחר סממני מגדר אישיים ובנייה עצמית.

במהלך לימודיה במחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר, גלפר התנסתה בעיצוב קרמי ובקדרות  והציגה את עבודתה בבית בנימיני בתערוכה בנושא טריפודים (2016)

back to top