2019: אלון יונג

שם הפרוייקט: דומם צומח חי

אודות העבודה:

העבודה בוחנת היבטים של היחסים בין התרבות לטבע בניסיון להבין כיצד בני אדם מתייחסים לעולם מסביבם. מטרת הפרויקט לעורר מחשבה ביקורתית; לחשוף את השיח הקיים עם עולם הטבע במטרה ליצור שיח חדש בהטענת משמעויות חדשות.

לעבודה מספר מוקדים אשר בוחנים תמות שונות הטעונות במתחים שבמפגש בין האדם לסביבתו: ביות וניצול בעלי החיים והסביבה, השימוש בדימויי "הטבע" לצורכו של האדם, הטבע המורד, רומנטיקה בטבע וזיכרון. האובייקטים מתקיימים כחלק ממערכת הוליסטית אשר מהווה ביקורת כלפי החפצון של עולם הטבע.

העבודות נוצרו בטכניקות מגוונות: יציקות קרמיות, קדרות, פיסול חופשי וזכוכית.
אובייקטים פיסוליים עשויים חומר קרמי וזכוכית בליווי עבודת וידאו.

back to top