2017: מעיין בן יונה

במהלך לימודיה מעין התמקדה בעבודת קדרות על אבניים, ובטכנולוגיה של הקרמיקה מתוך רצון להרחיב את הידע והניסיון שלה בתחום הזה כמו גם את ניסיון בהוראת קרמיקה.  שריפות רדוקציה סקרנו אותה במיוחד, אותו מקום חסר שליטה אשר משאיר לאש להוסיף את האיכויות שלה לכלי בצורה  ארעית ולא מתוכננת.

back to top